Совет: пользуйтесь поиском! но если вы не нашли нужный материал через поиск - загляните в соответствующий раздел!
 
Сдал реферат? Присылай на сайт: bankreferatov.kz@mail.ru

 Опубликуем вашу авторскую работу в Банке Рефератов     >> Узнать подробности...

Банк рефератов

бесплатные рефераты, сочинения, курсовые, дипломные, тесты ЕНТ

Разное

Учебная программа по предмету «Узбекская литература» для 10-11 классов

Типовая учебная программа по предмету «Узбекская литература» для 10-11 классов естественно-математического  направления уровня общего среднего образования

1. Тушунтириш хати

1. 10-11-синфлар учун мўлжалланган “Ўзбек адабиёти” фанининг ўқув дастури Қозоғистон Республикаси Ҳукуматининг 23 август 2012 йилги №1080 қарорига биноан тасдиқланган Давлат умуммажбурий таълим стандартига асосан, программа ижодий имкониятларни ривожлантириш ва тарбияли билим бериш,системалилик,дарс принциплари асосида тузилган.

2.  Ижтимоий ҳаётда содир бўлаётган ўзгаришлар туфайли кишиларнинг дунёқарашида ҳам туб ўзгаришлар юзага кела бошлади. Жамиятимиз одамларининг ҳаёт ҳақидаги тушунчалари ҳам янгиланди. Шунинг учун ҳам бугунги кунда Қозоғистон Республикасига уни ижтимоий-иқтисодий ривожлантирувчи пухта билимга эга, сиёсий иқтидори юқори, тафаккури чуқур, онг-савияси ўткир бўлган комил шахслар керак. Бу вазифаларни амалга ошириш адабий таълим олдида турган энг долзарб вазифа ҳисобланади.

3. Бадиий адабиёт тарбияланувчиларга адабиёт бўйича қандайдир билимлар мажмуини сингдириш учун ўқитилмаслиги, балки жозибали бадиий сўз воситасида ўқувчиларнинг ҳиссиётларига таъсир қилиш орқали уларнинг маънавий қиёфасини шакллантириш йўли билан болаларни комил инсон бўлиш сари етаклаши мақсад эканлиги эътиборда бўлиши лозим.

4. Адабиёт, шунингдек, фалсафий категория. Шунинг учун у қай даражада бўлмасин, халқнинг тарихий-ижтимоий ҳаётини ифодаловчи, уни баён этувчи, миллий ғурурини шакллантирувчи, янгиланиш жараёнида асосий роль ўйновчи тарихий жараён. Адабиётда бадиий сўзнинг роли жуда катта, чунки илғор фикрларни ҳам, аччиқ ҳақиқатни ҳам дастлаб бадиий сўз билан ифодаланиши бизга маълум.

5. Мактабдаги адабиёт курси ўз вазифасини адабиёт билан санъат соҳаларининг тараққиётига асосланиб, шакл ва мазмун, анъана ва янгилик бирлигини сақлаган ҳолда бажаради.
Подробнее...
  10.09.2015 09:41

Учебная программа по таджикской литературе для 10-11 класса

Типовая учебная программа по предмету «Таджикская литература» для 10-11 классов естественно-математического  направления уровня общего среднего образования

1. Мактуби эзоҳй

1. Мувофиқи стандарти умумитаълимии давлатӣ, ки бо қарори тасдиқшудаи Ҷумҳурии Қазоқистон аз 23 августи соли 2012 №1080, барномаи музкур дар асоси принсипҳои инкишоф ва таълиму тарбия, давомоти муттасилӣ сохта  шудааст. Адабиёти тоҷик дар давраи нав ба се марҳала –  адабиёти аҳди ҷадидия, адабиёти даврони шӯравӣ ва адабиёти айёми истиқлолият ҷудо мешавад ва ҳар марҳала сифатҳои ба худ хос мебошад. Муаллифон кӯшидаанд, ки моҳияти таърихию фарҳангии ҳар марҳала ва паҳлӯҳои таълимию эстетикии осори адибони шинохтаи тоҷикро мавриди барраси амиқ қарор диҳанд, аз асарҳои барҷастаи суханшиносони асил мисолҳои фаровон оварда, калимаву таркибҳои эзоҳталабро шарҳ диҳанд, то ки муаллимону шогирдони мактабҳои миёнаи таҳсилоти умумӣ имконияти ҳарчӣ бештар омӯхтан, андеша кардан, ҳисоб кардан.

2. Ва баҳра бардоштан аз каломи бадеъро дошта бошанд. Мавзӯъҳои назариявӣ дар ҷараёни таълими адабиёт шогирдонро ба асосҳои илмии мафҳумҳои мусаллаҳ намуда, имкон медиҳанд, ки онҳо моҳияти адбиёти бадеиро ҳамчун навъи санъат боз ҳам аниқу равшантар дарк намоянд.

3. Адабиёт фанни инсоншиносӣ, санъати сухан ва воситаи тарбияву такмили камолоти маънавии ба шарият аст. Чӣ тавре ки аз таърих маълум аст, ҳар халқ дар баробари бо халқҳои дигар алоқаи иқтисодӣ, илмӣ ва адабӣ доштан дорои таърихи хоси иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, адабӣ, маданӣ ва санъати хурд низ мебошад.

4. Халқи тоҷик аз ҷумлаи халқҳоест, ки дорои маданият, санъат ва адабиёти бойи қадимӣ мебошад. Вай дар қатори халқҳои бузургу хурди дунё барои бой гардонидани хазинаи маданияти ҷаҳонӣ ҳиссаи арзанда гузоштааст.

5. Аз он ҷумла, халқи қазоқ, узбек,уйғур низ дорои намояндагони бузурги адабиёт мебошанд, ки асарҳои шоирону нависандагони онҳо дар алоқамандӣ бо адабиёти тоҷик наздик мебошанд. Маданияти ин миллату халқҳо бо ҳам монандӣ доранд. Аз ин ҷост, ки дар мутолиаи асарҳо, хонанда ба он иқрор шуда метавонад.

6. Барномаи мазкур дар ҳамин асос сохта шудааст, ки дар он дӯстии байни миллатҳо ба эътибор гирифта мешавад.
Подробнее...
  09.09.2015 12:46

Организационное поведение (лекции)

Раздел 1. Введение в организационное поведение

Тема 1. Значение и сущность организационного поведения для Менеджера

1. Содержание и задачи курса «Организационное поведение»

Организационное поведение определяется как действия и отношения людей в организации. Это также совокупность знаний в области организации и их членов.

Организационное поведение как наука имеет свои корни в таких социально-научных дисциплинах как физиология, социология, антропология, экономика, политические науки и применяет модели или пути изучения поведения людей в организации в соответствии с положениями, изучаемых в этих сферах.

Организационное поведение представляет не сбор различных теории и моделей, а открывает возможности для применения различных направлений одновременно для понимания конкретных ситуации. Таким образом, данная наука предоставляет шанс для изучения организации и понимания того, что многие проблемы в организации возникают из-за определенных причин.

СкачатьРазмер файла
Скачать этот файл (org_poved.zip)Организационное поведение (скачать)87 Kb
Подробнее...
  23.01.2015 11:15

Темы дипломных работ по экономике

1. Оценка экономической эффективности рекламной деятельности предприятия.
2. Пути снижения уровня издержек обращения в торговой фирме.
3. Повышение эффективности оборотных средств в торговой фирме.
4. Управление финансовой устойчивостью предприятия в современных условиях.
5. Экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта в системе управления предприятием.
6. Резервы и пути повышения рентабельности предприятий.
7. Финансовое планирование и финансовый контроль на предприятии.
8. Управление оборачиваемостью оборотных средств предприятия.
9. Формирование и использование оборотных средств предприятия.
10. Управление затратами и безубыточной деятельностью предприятия.
11. Управление издержками на предприятии.
12. Формирование и использование оборотных средств торговых предприятий.
13. Повышение экономической эффективности капитальных вложений.
14. Анализ и управление затратами на производство и реализацию продукции и их влияние на финансовые результаты предприятия.
15. Управление финансовым состоянием коммерческого банка.
16. Резервы повышения доходности предприятия.
17. Эффективность использования финансовых ресурсов производственного предприятия.
18. Амортизационная политика предприятия и пути ее совершенствования.
19. Налоговое планирование в системе управления предприятием.
20. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.
21. Формирование, распределение и использование прибыли на предприятиях.
22. Управление эффективностью использования оборотных средств предприятий.
23. Управление основными фондами на предприятии. 24. Управление платежеспособностью организации.
25. Разработка вариантов оптимального финансирования предприятия.
26. Управление активами предприятия.
27. Управление доходностью предприятия методами финансового менеджмента.
28. Совершенствование управления оборотными средствами предприятия в современных условиях.
29. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии в современных условиях.
30. Формирование и эффективность использования финансовых ресурсов предприятия.
Подробнее...
  23.01.2015 10:36

Рабочая книга по менеджменту

Общие характеристики организаций

Общие черты, кратко изложенные ниже, помогают понять, почему, чтобы добиться успеха, организацией нужно управлять.

Ресурсы. В общих чертах цели всякой организации включают преобразование ресурсов для достижения цели. Основные ресурсы, используемые организацией это люди, капитал, материалы, технология и информация.

Зависимость от внешней среды. Ни одна организация не может быть «островом в себе».

Организации полностью зависимы от окружающего мира – внешней среды, – как в отношении своих ресурсов, так и в отношении потребителей, пользователей их результатов.

Горизонтальное разделение труда. Классическим образцом горизонтального разделения труда являются производство, маркетинг и финансы. Они представляют собой основные виды деятельности, которые должны быть успешно выполнены, чтобы фирма была успешной.

Подразделения. Организации осуществляют четкое горизонтальное разделение за счет образования подразделений, выполняющих специфические конкретные задания и добивающихся конкретных специфических целей. Такие подразделения называются отделами и службами.

СкачатьРазмер файла
Скачать этот файл (rab-book-managment.zip)Рабочая книга по менеджменту41 Kb
Подробнее...
  23.01.2015 10:22


Страница 6 из 8