Совет: пользуйтесь поиском! но если вы не нашли нужный материал через поиск - загляните в соответствующий раздел!
 
Сдал реферат? Присылай на сайт: bankreferatov.kz@mail.ru

 Опубликуем вашу авторскую работу в Банке Рефератов     >> Узнать подробности...

Банк рефератов

бесплатные рефераты, сочинения, курсовые, дипломные, тесты ЕНТ

15547

Шпаргалка-Математика КАЗ (1-1000)

-Бірлік шеңберге  сырттай квадрат сызылған. Шеңбердің кез келген нүктесінің квадраттың төбелеріне дейінгі қашықтықтардың квадраттарының қосындысын табыңыз.

3

-Координат басы арқылы өтетін және центрі P(2;-4;1) болатын сфераның теңдеуін көрсетіңіз.

x2+y2+z2-4x+8y-2z=0

-ОХ осінде орналасқан және А(-1;2;3), B(2;-3;1) нүктелерінен бірдей қашықтықта орналасқан нүктені табыңыз.

(0;0;0)

-M(0;0;0), P(4;4;0), H(0;4;0), M1(0;0;6) МРНМ1Р1Н1 призманың төбелері.  Р1 нүктесінің координатасын табыңыз.

(4;4;6)

-A(2;0;0), B(0;0;0), C(0;2;0), B1(0;0;2) ABCA1B1C1  призмасының төбелері. С1 нүктесінің координатасын табыңыз.

(0;2;2)

-M(2;0;0) H(0;0;0), P(0;4;0), H1(0;0;4) MHPKM1H1P1K1 тікбұрышты параллелепипед төбелері болса, М1 нүктесінің координатасын табыңыз.

(2;0;4)

-A(2;0;0;), B(0;0;0), C(0;2;0), B1(0;0;2)  ABCDA1B1C1D1 кубының төбелері болса,

С1D векторының координатасын табыңыз.

(2;0;-2)

-A(2;0;0;), B(0;0;0), C(0;2;0), B1(0;0;2)  ABCDA1B1C1D1 кубының төбелері болса, С1 нүктесінің координаталарын табыңыз.

(0;2;2)

-A(0;2) және B(3;0) берілсе АM=ВМ теңдігі орындалатын М(х;у) нүктелерінің жиынын көрсетіңіз.

6x-4y=5

-A(0;2) және B(3;0) берілсе, АМ2-ВМ2=AB2  теңдігі орындалатын М(х;у) нүктелерінің жиынын көрсетіңіз.

3x-2y=9

-M нүктесінің координаталары х2+у2=2x теңдеуін қанағаттандырады. Егер А(4;4) болса, АМ-нің ең  кіші мәнін тап.

4

-A(3;-1), B(-5;4) нүктелерінен бірдей қашықтықтағы сызықтың теңдеуін көрсетіңіз.

16x-10y+31=0

-A(10;0;0) нүктесінен B(0;0;0), C(8;6;0;)  нүктелерін басып өтетін түзуге дейінгі қашықтықты табыңыз.

6

-А(-1; -2; 4), В(-4; -2; 0), С(3; -2; 1) үшбұрышының төбелері болса, А төбесіндегі үшбұрыштың бұрышын табыңыз.

900

-ЕАВСD дұрыс пирамида қыры 2-ге тең, О – табан диагональдарының қиылысу нүктесі. ВЕ және CD векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз.

2

-АВСDА1В1С1D1 куб қырының ұзындығы 2. АВ1 және СС1 векторларының скаляр көбейтіндісін табыңыз.

4

-M нүктесі РК кесіндісінде жатыр, РМ:МК=2:1. Р(6;3) және М (14;9) болса, К нүктесінің координатасын табыңыз.

(18;12)

-A(1;2) B(7;10) АВ кесіндісін 1:3 қатынасында бөлетін нүктенінің координатасын табыңыз.

(2.5;4)

-M(-1;-3) нүктесінен және координат басынан бірдей қашықтықта орналасқан ордината осіндегі нүктенінің координатасын  табыңыз.

(0;-5/3)

-Координат басы АМ кесіндісін қақ бөледі. А(4;4) болса М нүктесінің координатасын табыңыз.

(-4;-4)

-A(1;2) және В (0;0) В нүктесі АС кесіндісінің  ортасы болса, С нүктесінің координатасын  табыңыз.

(-1;-2)

-P(2;2) және Н(6;6) кесіндінің ұштары болса, ортасының координатасын табыңыз.

(4;4)

-A(1;3) және В(3;1) кесіндінің ұштары болса, ортасының координатасын  табыңыз.

(2;2)

-Шардың үлкен дөңгелегінің ауданы 50. Шардың өзара перпендикуляр қималарының ортақ хордасының ұзындығы 6. Егер бір қимасының ауданы 25  болса, шардың центірінен қималардың жазықтықтарына дейінгі қашықтықтарды  табыңыз.

4:5

-Сфераны қиятын параллель жазықтықтардың қималарының ұзындығы 10 және 24. Жазықтықтар арасы 7 см болса, сфераның бетінің ауданын  табыңыз.

676

-Қабырғалары 3 және 10 тіктөртбұрыштың үлкен қабырғасынан айналғанда шығатын фигураның көлемін табыңыз.

282.6

-Конустың көлемі 7. Конусқа іштей сызылған дұрыс төртбұрышты пирамиданың көлемін табыңыз.

14

-Конустың осьтік қимасының ауданы 12,  жасаушысы 5 болса, конустың көлемінің бүйір бетінің ауданына  қатынасын  табыңыз.

0.8

-Конустың биіктігі 4см, табанының диаметрі 6см. Оның бүйір бетінің  ауданын табыңыз.

15 см2

СкачатьРазмер файла
Скачать этот файл (matamatika-kaz.zip)Шпаргалка-Математика КАЗ (1-1000)532 Kb
 
07.03.2016 12:41