Совет: пользуйтесь поиском! но если вы не нашли нужный материал через поиск - загляните в соответствующий раздел!
 
Сдал реферат? Присылай на сайт: bankreferatov.kz@mail.ru

 Опубликуем вашу авторскую работу в Банке Рефератов     >> Узнать подробности...

Банк рефератов

бесплатные рефераты, сочинения, курсовые, дипломные, тесты ЕНТ

154414

Шпаргалка - Физика КАЗ (1000-1500)

Массасы m қозғалыстағы шар тыныш тұрған массасы 3m шарға соғылады. Соқтығысқаннан кейінгі шарлардың ажырау бұрышы 900 және бірінші шардың жылд. 3υ. Жылд. * 3√2υ *

Массасы m үйкеліс коэффициенті μ тұрақты υ жылдамдықпен қозғалатын аэрошананың радиусы r «өлі тұзақтағы» бір айналыс кезіндегі үйкеліс k.j.<A= 2π μ m g R>

Массасы скафандрымен 170кг астронавтың табанының Ай бетімен арасындағы үйкеліс коэффиценті 0,5 болғандағы үйкеліс күші  <136 H>

Массасы т және заряды  +q  бөлшек электр өрісінде кернеулігі Е және потенциалы φ болғандағы үдеуі   < qE/m >

Массасы үлкені  <сутектің теріс ионы>

Масссасы 2 т жүкті, 50 м биіктікке қуаты 10 кВт көтергіш кранның көмегімен көтеруге жұмсалған уақыт (қозғалтқыштың ПӘК-і 75 %, g = 10 м/с2) <≈130 с>

Математикалық маятник 30 π секундта 60 тербеліс жасайды. Жіп ұзындығы  <62,5 см.. >

Математикалық маятник x = 0,24 cos 1884 t  қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің жиілігі <300 Гц.>

Математикалық маятник x = 0,4 cos 15,7 t қозғалыс заңымен тербеледі. Маятник тербелісінің периоды  <0,4 с.>

Математикалық маятникті ауадан суға салғанда, оның периоды * Артады *

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды Т0. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса… < T,/-|n >

Математикалық маятниктің Жердегі тербеліс периоды То. Егер басқа бір планетада еркін түсу үдеуі Жердегіден n есе үлкен болса. Тербеліс периоды * T,=To/√n *

Математикалық маятниктің тербеліс  периодын  √2есе арттыру үшін, жіптің ұзындығын  <2 есе артады.  >

Математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула < 2n _/l/g >

Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның ¼  бөлігінде жүретін жолы мен ….< p м, 2 -/ 2 м>

Материалдық нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның 1\4 бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы * π, 2√2 *

Материалық нүктенің қозғалыс теңдеуі X = 3t².  2 с-тан кейінгі нүктенің жылдамдығы мен орын ауыстыруы  <υ = 12 м/с, S = 12 м.>

Материялық нүкте 20м/с бастапқы жылдамдықпен және бастапқы жылдамдыққа қарсы 0,5 м/с2 үдеумен қозғалады. 0,5 мин ішіндегі жолы мен орын ауыстыруы <375м; 375м>

Материялық нүктенің жылдамдық проекциялары мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 3 + 3t; υy = 4 + 4t, оның үдеуі  <5 м/с2.>

Материялық нүктенің жылдамдық проекциясы мына түрде өзгеретіндей болып қозғалады: υx = 2 - 3t, оның үдеуі   <-3 м/с2.>

Материялық нүктенің қозғалыс теңдеуі мына түрде  x=-3t2. Нүктенің 2с кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы...  <υ =-12 м/с; s=-12 м.>

Меншікті жылдамдығы 25 км/сағ катердің ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өткен қашықтығы z<60 км.>

Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 км, еркін түсу үдеуі 3,72м/с2  болса,массасы  <3,27·1023кг>

Метал шардың ішіндегі электр өрісінің кернеулігін есептейтін формула < 0 >

Металдардан электр тогы өткенде байқалатын құбылыс   <жылулық және магниттік>

Металл білеушені сұйықтыққа батырамыз(сурет). Білеушенің 1, 2, 3 жағдайындағы кері итеруші күштерін салыстыр. <F3 < F1; F2 = F1.>

Металл өткізгіш бойымен 320 мкА ток ағып жатыр.Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы әр секунд сайын өтетін электрон.  < 2∙1015 >

Механиканың «алтын ережесі»  <күштен қанша  есе  ұтсақ, орын  ауыстырудан  сонша  есе  ұтыламыз.>

Момент  күші  <күштің  иінге  көбейтіндісі.>

Момент  күшін анықтайтын  формула  < М = F∙d >

Момент  күшінің өлшем  бірлігі    <1 Н∙м>

Мотоциклші жүріп келе жатқанда 60 Н кедергі күшіне ие болады. Мотоциклші 50 м орын ауыстырғанда кедергі күшінің атқарған жұмысы жұмысы  < 3000 Дж >

Мотоциклшінің жылдамдығы 54 км/сағ, ал адамдікі 2 м/с болса, мотоциклшінің жылдамдығының адам жылдамдығына қатынасы <7,5.>

Мұз бетіне жіберілген шайба 40 м –ге жетіп тоқтаса, онда оның бастапқы жылдамдығы (шайбаның мұзбен үйкеліс коэфффициенті 0,05; g = 10) <6,3 m/c>

Мына жағдайда ауа шарына әсер ететін кері итеруші күш үлке <Жердің бетінде ; >

Насостың поршені астындағы ауаның қысымы 105 Па,ал көлемі 200 см3. Егер газдың температурасы өзгермесе, 130 см3 көлемді алып тұрғандағы ауа қысым<1,5·105 Пa>

Нейтрон – бұл   <заряды жоқ элементар бөлшек>

Нейтронның заряды * 0 *

Нөлдік деңгейден  h биіктікке көтерілген дененің потенциалдық энергиясы… < E = mgh >

Нүкте  x = 0,05 sin 157 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Тербеліс басталғаннан соң 0,01 с уақыттан кейінгі нүктенің жылдамдығы  <0. >

Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі  X = 0,5sin π/3tНүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу уақыты  <0,5 с.  >

Нүктедегі өріс кернеулігі 300 Н/Кл. Егер заряд 1∙10-8 Кл-ға тең болса, онда оның нүктеге дейінгі қашықтығы  <55 см>

Нүктелер арасында потенциалдар айырмасы 12 В нүктелік q заряд орын ауыстырғанда 3 Дж жұмыс атқарады. Орын ауыстырған q зарядтың шамасы  <0,25 Кл>

Нүктелер арасындағы  потенциалдар айырмасы ∆φ = 100 В, А =400 Дж энергия жұмсағанда, осы нүктелер арасында орын ауыстыратын заряд  <4 Кл.>

Нүктелік заряд үшін кернеуліктің формуласы   < E = 1/4πεέ ∙ Q/r²>

Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі кейбір нүктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың орналасу қашықтығын 2 есе арттырсақ, онда өріс кернеулігінің мәні  <1 Н/Кл>

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген:  x= 0,5 sin 314 t Тербеліс периоды  <0,02 с.>

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: X = 0,6 cos 157 t Тербелістің периоды  <0,04 с.  >

Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген: x= 0,5 sin φ  Нүктенің орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу фазасы   < π/6 >

Ньютонның үшінші заңы: < F, = F,, >

Ойыншық серіппелі пистолеттен атылған массасы 0,01 кг шар вертикаль жоғары 1 м биіктікке көтеріледі. Қатаңдығы 400 Н/м серіппенің деформациясы (g = 10 м/с2) <≈2,2 см.>

Оқ бөгетке тиіп, оған h1 тереңдікке кіреді. Жылдамдығы одан екі есе артық, массасы дәл сондай оқ енетін h2 тереңдік / h2 = 4h1 /

Оқтың бастапқы жылдамдығы 600 м/с, массасы 10 г. Егер траекториясының ең жоғарғы нүктесінде оның кинетикалық энергиясы 450 Дж… <60>0

Оқушы резеңкені 45 Н күш жұмсай отырып 9 см-ге ұзартты. Егер 110 Н күш жұмсаса, резеңкенің ұзаруы <22 см>

Олардың арасындағы әсерлесу күші  (k = 9∙109)  <1 мН>

Оңашаланған өткізгішті 100 В потенциалға дейін зарядтап, 1,109 Кл электр зарядын жіберген өткізгіштің электр сыйымдылығы <0,011 Ф.>

Орам саны 800, катушкада магнит өрісі 0,5 с ішінде бір қалыпты кемігенде ЭҚК-і  40 В тең болады. Магнит ақынының алқашқы мәні  <25 мВб.>

Орамның индукция ЭҚК-і 2 В. Егер орам санын 50-ге арттырса, ондағы индукция ЭҚК-і / 100 В /

Орнынан қозғалған автомобиль 6 с ішінде жылдамдығын 36 м/с-ке жеткізді. Автомобильдің үдеуі <6 м/с>2

Ортаның сыну көрсеткіші дегеніміз / n=c/ν /

Орын ауыстыру дегеніміз  < кеңістіктегі бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын дененің бағытталған кесіндісі.>

Останкино телемұнарасының лифті 15с ішінде 7 м/с жылдамдыққа үдетіледі. Қозғалыстың соңындағы массасы 80 кг адам салмағының өзгерісі <37 Н-ға кемиді>

Оттек атомы оң ионға айналғанда, онда ол <электронды жоғалтады>

Оттек атомы ядросының айналысында 8 электрон бар. Оттек атомының ядросындағы протондар саны  <8 >

Отын толық жанғанда бөліп шығаратын жылу мөлшері:  <Q = qm.>

Отынсыз массасы 400 т  зымыран, отын жанғанда 125 м  биіктікке көтеріледі. Отын массасы 50 т. Отынды бірден жанып кетеді деп есептеп, зымыраннан газ <400 м/с.. >

Өзара арақашықтығы 3∙10-8 см екі электрон қандай күшпен тебіледі?  <2,56∙10-9 Н>

Өз-ара әсерлескен екі дене арасындағы қашықтықты 2 есеге арттырған кездегі денелердің тартылу күші  < 4 есе кемиді.>

Өзара әсерлескен, массалары екі есе артқан екі дененің тартылу күші  <4 есе артады.>

Өзара перпендикуляр, 30 және 40 Н күштердің әсерінен дене 10 м қашықтыққа қозғалса, тең әсерлі күштің істеген жұмысы  <500 Дж>

Өзара тізбектей қосылғае 2 өткізгіш жалпы кедекргісін есептеу өрнегі * R=R¸+R,*

Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы (µболат =8000)  <16Тл>

Өзекшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл. Соленоидқа болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы артады (µболат = 8000)  <8000 есе артады.>

Өзі түсіргіш машинаның массасы жеңіл автомобилдікінен 18 есе артық, ал жылдамдығы 6 есе кем болса, кинетикалық энергияларының қатынасы Wт/Wж <1/2>

Өзінің магнит өрісі ар-лы инд-лық ток * Электр өрісін туғызады *

Өріс кернеулігі 10 МВ/м-ге жеткенде конденсатордың тесілуі шыныда байқалатын болса, оған 3,1 мкКл заряд беріледі. Жазық конденсатордың ауданын анықт<0,005 м2>

Өрісінің индукциясы 2,2мТл соленоидтағы болат өзекшені, өлшемі сондай магниттелуші темір өзекшемен алмастырғандағы магнит ағынының өзг.<31,25 есе артады>

Өрістің қандайда бір нүктесінде, 2 нКл зарядқа 0,4 мкН күш әсер етеді. Өрістің осы нүктесіндегі кернеулігі: / 200 В/м /

Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса, ток күші 1,5 А. Кернеу 12 В болғанда ток күші /3A/

Өткізгіштерді параллель жалғағанда тұрақты болатын шама ...  <кернеу>

Өткізгіштерді тізбектей жалғағанда тұрақты болатын шама   <ток күші>

Өткізгіштің кедергісі тәуелді емес ...  <ток күшіне>

Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 2 Ом. Ток күші * 3 А *

Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6В, кедергісі 3 Ом. Өткізгіштің ток күші  <12 А>

Пайдалы жұмысы 4000Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і ,,<≈67%.>

Параллель екі өткізгіш арқылы ток бірдей бағытта жүргенде олардың өзара әсерлесуі * Тартылады *

ПӘК-і 40% көлбеу жазықтықпен 400 Дж жұмыс жасап көтерілген дененің пайдалы жұмысы  <160 Дж.>

ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықмен салмағы 3,5 кН жүкті 1,4 м биіктікке көтеру үшін атқарылған жұмыс <8,2 кДж.>

ПӘК-і 60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс < 500 Дж.>

ПӘК-і 70% және двигателінің қуаты 9 кВт кранның, массасы 5 т жүкті 20 м биіктікке көтеру уақыты  (g = 10 м/с2) < ≈159 с.>

Периоды 1,57 мс электромагнитті тербеліс тудыру їшін,  сыйымдылыєы 2,5 мкФ конденсаторды жалєауєа болатын катушка индуктивтілігі  < 25 мГн.>

Платформадағы барометр 863 мм.сын.бағ, метроға кіре берістегі қысым 760 мм.сын.бағ. көрсетіп тұрса, метро бекетінің орналасу  тереңдігі.  <1236 м.>

Плотина әр секунд сайын 45000 м3 суды шығарады. Биіктігі 25 м плотинадан шыққан су ағанының қуаты  (g = 10 м/с2 ; ρ = 1000 кг/м3) <11,25·106 кВт.>

Плутонның Күннен арақашықтығы жердігіне қарағанда 40 есе үлкен болса, Плутон  мен Күннің арасындағы тартылыс күшінің Жер мен Күннің арасын <1600 есе.>

Поезд  20 м/с жылдамдықпен қозғалады. Тежелгеннен соң,толық тоқтағанға дейін ол 200 м ара қашықтықты жүріп өтті. Тежелудің жүрген уақыты..   <20 с.>

Поезд  t уақытының жартысын υ1 = 72 км/сағ жылдамдықпен,  ал екінші жартысын υ2 = 36 км/сағ жылдамдықпен жүрді. Поездің орташа жылдамдығы <54 км/сағ.>

Поезд бірінші 10 км-ді 36 км/сағ орташа жылдамдықпен, екінші 10 км-ді 40 км/сағ орташа жылдамдықпен, үшінші 10 км-ді 60 км/сағ орташа жылдамдықпен жүріп өтті. Жолдың ба<40 км/сағ>

Поезд жолдың бірінші ширегін 60 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Барлық жолдағы орташа жылдамдық 40 км/сағ. Жолдың қалған бөлігіндегі поездің жылдамдығы  <36 км/сағ>

Поезд орнынан 0,75 м/с2 үдеумен қозғалды. 15 км-ді жүріп өткен уақыты <200 с>

Пойыз 20 с ішінде 25 м\с жылдамдық алды. Осы уақыт ішінде 0,2 м\с үдеумен қозғала отырып, жүретін жолы * 460 м *

Пойыз жолдағы t уақыттың жартысын 70 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 30 км/сағ жылдамдықпен жүріп өтті. Орташа жылдамдығы <50 км/сағ>

Пойыздың жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежелу жолы  <4 есе кемиді.>

Пойыздың жылдамдығын 4 есе кеміткенде, тежелу жолы   <16 есе кемиді.>

Потенциал айырмасы  1 В болатын нүктелер арасында ұшып өткен электронның жылдамдығы. (е=1,6∙10-19 Кл; m=9,1∙10-31 кг)  <≈6·105 м/с.>

Потенциалдар айырымы 1000В, конденсатордың заряды 5∙10-9 Кл. Осы конденсатордың электр сыйымдылығы.  <5∙10-12 Ф.>

Потенциалдар айырымының өлшем бірлігі  < 1B=1Дж/Кл >

Потенциалдық  энергиясы 10 кДж ,массасы 10 кг дененің нөлдік деңгейден биіктігі.     (g = 10 м/с2)  <100 м.>

Потенциалдық энергиясы 4 кДж, 8 см-ге сығылған серіппенің қатаңдығы  <800 кН/м.>

Потенциалы 20 В нүктеден  потенциалы  0 В нүктеге 2 Кл заряд орын ауыстырғандағы  электр өріс күштерінің  жұмысы.  <40 Дж.>

Протон – бұл    < +1,6·1019Кл оң зарядты, элементар бөлшек>

Протонның электр заряды   <1,6 · 10-19 Кл>

Радиоактивті изотоптарды шығарып алу жолдары * Бөлшектермен атқылау, Сәулелендіру, Нейтрондармен атқылау *

Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 400 мА-ге өзгерткенде 0,8 ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 2,45 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағ <131,88 м.>

Радиоқабылдағыш тізбегін қоректендіретін трансформатордың бірінші реттік орамасында 1200 орам бар. Желідегі кернеу 120 В, ал қоректендіруге қажетті кернеу 3,5 В болса, екінші реттік орам... * 35 *

Радиолокатардан жіберілген сигнал 0,0002 с кейін қайтадан оралады. Бақылаушы адамға дейінгі ара қашықтық  (с = 3·108 м/с) <30 км.>

Радиолокатор секундына 4000 импульс жібереді. Локатордың әсер ету қашықтығы  (с = 3·108 м/с) <37,5 км.>

Радиолокация станциясынан жіберілген импульс ұзақтығы 0,5 мкс.Импульс қуаты 90 кВт болса, онда бір импульстің энергиясының мәні <45 мДж.>

Радиолокациялық станциядан жіберілген импульс ұзақтығы 1 мкс. Локатордың нысананы барлау қашықтығы  (с = 3·108 м/с) <150 м.>

Радиостанция 2 МГц жиілікпен жұмыс жасайды. Станция шығара алатын толқын ұзындығы   (с = 3·108 м/с) <150 м.>

Радиостанция генераторы контурының сыйымдылығы 0,2 нФ, индуктивтілігі 8 мкТл. Станциядан шығарылған толқын ұзындығы  (с = 3·108 м/с) <75,4 м.>

Радиостанция ұзындығы 40 м болатын толқын шығарады. Станция генературының тербелмелі контурының индуктивтілігі   100 мкГн болса, оның сыйымдылығы   (с = 3·108 м/с) <4,4 пФ.>

Радиостанция ұзындығы 400 м толқын шығарады. Станцияның жұмыс жасау жиілігі  (с = 3·108 м/с)  <0,75 МГц.>

Радист ұзындығы 20 м толқынды хабарлама жібереді. Жіберуші құрылғы контурының сыйымдылығы  4 пФ. Контура индуктивтілігі  (с = 3·108 м/с)  < 2,8·10-5  Гн.>

Радиусы 0,5 м, 10 Гц жиілікпен қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы <31,4м/с.>

Радиусы 10 см қайрақ тастың шеткі нүктесінің жылдамдығы 60 м/с. Центрге тартқыш үдеуі E) 36000 м/с2.

Радиусы 30 м шеңбер ұзындығының жартысын велосипедші белгілі бір уақытта жүріп өтті. Осы уақытта жүрген жолы мен орын ауыстыруы  <94,2 м; 60 м.>

Радиусы 30см металл шарикке 6 нКл заряд берілген. Шар бетіндегі электр өрісінің кернеулігі  <600 Н/Кл>

Радиусы 4 м бір қалыпты айналған дөңгелектің бетіндегі материялық нүкте 4 м/с жылдамдықпен қозғалады. Материялық нүктенің үдеуі  <4 м/с2.>

Резистордың кедергісін 2 есе арттырып, ондағы кернеуді 2 есе кемітеді. Осы кезде резистор арқылы ағып жатқан ток күші. <4 есе кемиді.>

Релятивистік қозғалыстағы стерженнің қысқаруы ∆ι=0,25 мм, ал <<өзіндік>> ұзындығы ι,=2 м. Стерженнің жылдамдығы * 1,5∙108 м\с *

Реттік ном Z элемент ядросының альфа-ыдырауы ү-н Содди ер-сі * Z-2 *

Рычаг иіндері ℓ1 = 60 см, ℓ2 = 240 см. Осы  рычагтың көмегімен массасы m = 240 кг тасты көтеру үшін үлкен иіндікке түсірілген күш (g = 10 Н/кг)  <0,6 кН.>

Рычаг күштен 3 есе ұтыс береді.Осы рычаг ара қашықтықта.   <3 есе ұтылыс береді.>

Рычаг тепе теңдік күйде болу үшін,рычагтың сол жақ шетіне түсіретін күш.   <50 Н.>

Рычаг тепе теңдік күйде тұр (сурет).  Егер рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 20  см болса,онда оның жалпы ұзындығы.    (g = 10 Н/кг)   <40 см.>

Рычаг тепе теңдік күйде тұр. Егер F1 = 12 Н болса, рычагтың А нүктесіне түсірілген күш.  <24 Н.>

Рычагтың көмегімен жұмысшы 100 кг жүкті 0,3 м биіктікке көтереді. Ұзын иіні 0,6 метрге төмен түскенде, ПӘК-і <70 %.>

Рычагтың ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, рычагтың қысқа иініне ілулі тұрған массасы 1 т жүкті көтереді. Жүкті 0,8 м биіктікке көтергенде,күш түсірілген н4 <80 %.>

Садақтан вертикаль жоғары атылған жебе 5,6 с кейін кері қайтып оралды. Садақ жебесінің көтерілу биіктігі және атылған жылдамдығы (g = 9,8 м/с2) <38,4 м, 27,4 м/с.>

Садақтан тік жоғары атылған жебе 10с өткенде жерге түсті.Жебенің көтерілу уақыты    <5с>

Салмағы 200 Н, ауданы 4 м2, кілемнің еденге түсіретін қысым    <50 Па.>

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...  <0,045 м3>

Салмағы 380 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрленетін қайықтың алатын ең кіші көлемі ...  <0,45 м3 >

Салмағы 380 Н-ға тең жас балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін, массасы 7 кг үрме қайықтың ең аз болатын көлемі * 0,045 м³ *

Салмағы 40 Н денені 120 см биіктікке көтеру атқарылатын жұмыс  <48 Дж>

Салмағы 45кН асфальт төсеуге қолданылатын каток жерге 300кПа қысым түсіреді. Каток тірегінің ауданы <0,15м2>                      

Салмағы 600Н адам вертикаль баспалдақпен 3 м-ге 2 с- та  көтерілді. Адамның көтерілу кезеңіндегі қуаты  <9 кВт >

Салмағы,  5 .10 7 Н су көлігінің ватерсызығына дейін суға батырылғанда, ығыстыратын су көлемі 15000 м3  болса, жүктің салмағы  < 10 8 H >

Салмақсыз екі жіпке ілінген, ұзындығы 50 см, массасы 20 г өткізгіш, бағыты горизонталь, ал индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде орналасқан. Жіптің созылуы тоқт<1 А>

Салмақсыз жіпте ілінген дене тербеліс заңы  x= 0,3 cos 2,5t бойынша қозғалады. Жіптің ұзындығы   <160 см.>

Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең екі ортаның шекарасына түсетін сәуленің ішкі толық шағылу бұрышы  <300 >                    

Салыстырмалы ылғалдылықты анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.  <  φ = p / pk -* 100%  >

Санақ жүйесі  <cанақ денесінен, координат жүйесі, сағаттан тұрады№  >

Санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысты. Төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциалды санақ жүйесі <бір қалыпты жоғары қозғалады. бір қалыпты төм>

Серіппеге жүк ілгенде, ол 4 мм ұзындыққа созылады. Серіппелі маятниктің тербеліс периоды  (g = 10м/с2) <0,04 πс.>

Серіппеге жүк ілгенде, ол х үзындыққа созылады. Серіппе маятниктің тербеліс периодын анықтайтын формула < T = 2π √x/g >

Серіппеге ілінген жүк  x = 0,15 sin 785 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің тербеліс жиілігі <125 Гц.>

Серіппеге ілінген жүк  X=0,5 sin 3 t  қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Жүктің жылдамдық амплитудасы  <1,5 м/с.>

Серіппеге ілінген жүк 10/π Гц  жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуы  (g=10 mc) <25 мм.>

Серіппеге ілінген жүк 2 мин ішінде 60 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 4,9 Н/м болса, онда жүктің массасы  <0,5 кг.>

Серіппеге ілінген жүк, ν жиілігімен тербеледі. Серіппенің ең үлкен созылуын анықтайтын формула  < x = g/ (2πν)² >

Серіппеге ілінген жүктің массасын 9 есе артты. Серіппеге маятниктің жиілігі   <3 есе кемиді. >

Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м, дене 40 с та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы  * 0,00615 *

Серіппеге ілінген массасы 2 кг дененің тепе теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы 0,05 м, дене 40 с та 10 рет тербелсе, оның толық энергиясы  * 0,00615 *

Серіппеге ілінген массасы 3 кг жүк, оны 1,5 см созады. Егер 4 кг жүк ілінсе, онда оның созылуы <2 см.>

Серіппеге ілінген массасы m1 жүктің тербеліс периоды Т1. Осы серіппеге ілінген массасы m2 = 4m1 болатын жүктің тербеліс периоды Т2 / T2 = 2T1 /

Серіппеге массасы 20 кг жүк ілгенде, оның ұзындығы 12 см, ал 50 кг жүк ілгенде 15 см болса, онда оның бастапқы ұзындығының мәні <10 см.>

Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк x = 0,3 sin 20 t қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы <16 Н/м.>

Серіппеге маятниктің жиілігін √3 есе кемітсе, жүктің массасы  <3 есе артады.  >

Серіппеде жүк 9 с–та 180 тербеліс жасайды. Тербеліс периоды мен жиілігі  <0,05 с, 20 Гц. >

Серіппедегі гармоникалық тербеліс жасайтын дененің Т периодын 4 есе азайтқанда массасы... * 16 есе кемиді *

Серіппелі маятник жүгінің массасын 1,5 кг-ға кемітсе, онда тербеліс жиілігі 4 есе артады. Жүктің бастапқы массасы  <1,6 кг.>

Серіппелі маятник жүгінің массасын 3,12 кг-ға арттырса, онда тербеліс периоды 60 %-ға артады. Жүктің бастапқы массасы  <2 кг.>

Серіппелі маятниктің тербеліс амплитудасын және массасын 4 есе арттырса, онда оның тербеліс периоды / 2 есе артады /

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, қатаңдығы 1 кН/м серіппені 3 см-ге жиырғанда массасы 45 г «снарядтың» горизонталь бағытта ие болатын жы..<4,5 м/с>

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 0,097 кг снаряд горизонталь бағытта 11,1 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиы..<48 мм>

Серіппелі тапаншаны атуға дайындағанда, массасы 162 г снаряд горизонталь бағытта 8,6 м/с жылдамдық алу үшін қатаңдығы 5200 Н/м серіппенің жиырылуы <48 мм>

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған кездегі серіппесінің қатаңдығын 2 есе арттырғандағы жылдамдығы < _/2 есе өседі.>

Серіппелі тапаншаның горизонталь бағытпен атылған оқтың массасын 2 есе арттырғанда, жылдамдығы   <_/2 есе кемиді.>

Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істелсе, осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс  <2 Дж>

Серіппені 4 мм-ге созу үшін 0,02 Дж жұмыс істеу қажет. Осы серіппені 4 см-ге созу үшін атқарылатын жұмыс * 2 Дж *

Серіппесі 4 см-ге созылған, қатаңдығы 50 Н/м динамометрдің потенциалдық энергиясы  <4·10-2 Дж.>

Серіппесінің қатаңдығы 10 кН/м динамометрді созған бала, максимал күшті 400 Н-ға жеткізгенде істеген жұмысы  <8 Дж>

Серіппесінің қатаңдығы 10000 Н/м динамометрді бала созып, өзінің тарта алатын ең үлкен күші 400 Н-ға тең екендігін анықтады. Баланың серіппені созған  <8 Дж.>

Серіппесінің қатаңдығы k –ға тең, ал сығылуы Δх болғандағы, жоғары тік атылған, массасы m снарядтың ұшып шығу жылдамдығы (g =10 м/с2) <u=X_/k/m>

Серпімді деформацияланған серіппенің ұзындығын  2 есе арттырсақ, онда оның  потенциалдық энергиясы.  <4 есе артады.>

Серпінді деформацияланған дененің деф-сы 2 есе азайғанда, опэ * 4 есе азаяды *

Серпінділік күшінің жұмысын анықтайтын формула  < A=kx2/2-kx2/2 >

Серуендеп жүрген адам алдымен СҚ3км,ШҚ4км *5*

Сәуленің  түсу б±рышы 300 . Жарыќ сєулесініњ шаѓылу б±рышы  <30º.>

Сәуленің түсу бұрышы 100 -қа азайғанда түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш   <200-қа азаяды>

СИ жүйесіндегі үдеудің өлшем бірлігі:  <м/с2.>

Синусойдалы тербеліс жасаған нүкте π/6 фазасында 2 см –ге орын ауыстырады. (Тербеліс тепе-теңдік жағдайдан басталады). Тербеліс амплитудасы  <4 см.>

Соленоидтың ішіндегі біртекті магнит өрісі индукциясының шамасы <B = µ0 nІ>

Соңғы 2 с 60м еркін құлаған дененің түсу биіктігі (\g=10m/c)      <80 м>

Соңғы 2 секундта 60 м жол жүріп, жерге құлаған дененің құлау уақыты (g=10m/c)            <4 с>

Спирт 87˚С тұрақты температурада буланады. Булану кезінде энергия.  < жұтылады.>

Спортшы 400 м қашықтықты жүгіріп өтіп қайтадан мәреге оралғандағы жолы мен орын ауыстыруы  < 800 м; 0.>

Спортшы стадион жолымен  1200 км ара қашықтықты жүгіріп өтіп, бастаған сөре орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру  <1200 м; 0.>

Стақандағы су мен стақандағы сынаптың атомдар санын салыстыр.<Nсу > Nсынап.>

Стақандағы судың массасы 300г, столдың биіктігі 80 см. Cтақандағы судың еден деңгейіне қатысты потенциалдық энергиясы (g = 10)  <2,4 Дж >

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ... <өзгермейді>

Стақандағы тұзды суда сондай судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі ... <өзгермейді>

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың де <алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді>

Стақандағы тұзды суда таза судан мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі  <жоғарылайды>

Столда сіріңке қорабы жатыр.Оны аударып қырынан қойды. Осы кезде қораптың беттескен ауданы 2,2 есе кемиді.Оның столға түсіретін қысымы <2,2 есе артады.>

Столдың биіктігі 80 см, стақандағы судың массасы 200 г. Суы бар стаканның еденге қатысты потенциалдық энергиясы  (g = 10) <  1,6 Дж  >

Су  станциядағы генератордың орташа қуатты 2,5 MВт. Оның бір сағат ішіндегі атқарған жұмысы  <9∙109 Дж>

Су ішінде кесек шыны a=4,9 м/с² үдеумен батады. Егер судың тығыздығы 10³ кг/м³ болса, шынының тығыздығы (Үйкелісті есепке алмаңыз) * 2·103 кг/м³ *

Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 7,8 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 7 есе ұзақ жетеді. Суда адамның орналасқан тереңдігі <3 м.>

Су ішіндегі адам мен су бетінен жоғары орналасқан дыбыс көзінің арақашықтығы 9,35 м. Дыбыс адамға суға қарағанда ауда 5 есе ұзақ жетеді. Дыбыс көзінің орналасқан биіктігі <5 м.>

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы  <теңіз суында үлкен>

Су көлігінің көтеруші күші өзендегі және теңіздегі суға қатысты салыстыра отырып, оның шамасы ...    < теңіз суында үлкен>

Су құбырында қимасы 4 мм2 пайда болған тесіктен вертикаль шапшып шыққан су 80 см-ге көтерілсе, тәулік бойы болған су шығыны  <1382 л>

Суға батқан кемелерді көтеру үшін трюмдегі камераға ауа толтырады, осы кезде кеме су бетіне қалқып шығ <масса мен көлемнің өзгеруіне тығыздық байланысты емес>

Суға батырылған дененің 1/4 бөлігі судың бетіне шығатын болса, дененің тығыздығы   <750 кг/м3.>

Суға батырылған көлемі 20 л денеге әсер ететін кері итеруші күш (ρсу = 1000 кг/м3, g = 10 м/с2)   <200Н>

Суға батырылған шыны шарға 2500 Н Архимед күші әсер етеді.Осы шардың көлемі.... (ρсу = 1000 кг/м3;  g = 10 м/с2 ).  <0,25 м3.>

Суға толық батырылған дене, қалқып шығады, егер …  <дененің ауырлық күші Архимед күшінен кіші болса>

Суда жүзіп жүрген адам дем алған кезде, оған әсер ет * Артады *

Суда жүзіп жүрген адам, демін шығарған кезде, оған әсер ететін Архимет күші / Кемиді /

Судағы тұз ерітіндісінде ток тасымалдайтын бөлшек–   <тек иондар>

Судың ішіндегі адам, су бетінен 14,72 м биіктікте орналасқан дыбыс көзінен шыққан дыбысты 50 мс өткен соң естиді. Адамның суда орналасқан тереңдігі(ауадағы дыбыс жылда <10 м.>

Сүңгуір қайықтың цистерналарын сумен толтырғанда, ол суға тереңірек батады. Бұл  <көлем тұрақты болған жағдайда масса артады, сондықтан тығыздық артады. >

Сүңгуір қайықтың цистернасындағы суды ағызғанда қайық су бетіне көтеріледі. Бұл < көлем тұрақты болған жағдайда масса азаяды, сондықтан тығыздық төмендейді>

Сурет бойынша рычагтың ара қашықтықтан беретін ұтылысын анықта, мұнда: АО = 0,5 м, ОВ = 1,5 м.   <3.>

Сурете изобаралық процестің гр-гін табыңыз PV * - *

Суретте  газдың көлемінің температураға тәуелділік графигі берілген.  Изобаралық сәйкес келетін график бөліктері. <1,4.>

Суретте горизонтқа бұрыш жасай υ  жылдамдықпен лақтырылған тастың қозғалу траекториясы көрсетілген.М нүктесіндегі үдеудің бағыты / 1 /

Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қоғалыс траекториясы берілген. Кинетикалық және  потенциалдық  энергиялардың қос<Барлық нүктеде бірдей.>

Суретте денеге әсер етуші күштің қозғалыс уақытына тәуелдік графигі көрсетілген. Дене оң үдеумен бірқалыпты үдемелі қозғалатын уақыт аралығы * 2-4 *

Суретте идеал газ күиінің өзгеру процестері көрсетілген. Изобара графигін көрсетіңіз / 1 /

Суретте келтірілген гармониялық тербелістің түрі ≈ * Косинусойдалық *

Суретте келтірілген өтулердің қайсысында сәуле шығарылады?B) 1.

Суретте көрсетілген гидравликалық машинаның кіші поршеніне 50 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің әсер ету күші. S= 5. S, = 1000  <10000 Н.>

Суретте көрсетілген түзу сызықты қозғалыстағы дененің 4 секундта жүрген жолы / 80м /

Суретте ОА = АВ болса, нүктелік q заряд өрісінің А және В нүктелеріндегі потенциалдарының қатынасы  <p = 1/2p>

Суретте оң  q1  электр зарядымен  q2  электр зарядының өзара әсерлесу күші көрсетілген. q1 ;және q2 зарядтарының таңбасы.       <q1 > 0; q2 > 0>

Суретте түзу сызық бойымен қозғалған дененің күш проекциясының координатаға тәуелділігі көрсетілген. Дене координатасы х,=2 м нүктеден координатасы х,,=6 м нүктеге орын ау... жұмыс * 120 Дж *

Суретте фотоэлектрондардың Е * 3,5 эВ, 2 эВ *

Суреттегі графикте кристалдану процесі көрсетілген бөлік:   <1.>

Суреттегі графиктен изохораны табыңыз. <1.>

Суреттегі денеге әсер ететін F күштің жұмысы  <А < 0>

Суреттегі нәрсенің орны:B) Фокус аралығында.

Сутегі атомындағы электрон мен  ядронның ара қашықтығы   0,5·106  смЭлектрон мен  ядроның өзара әсерлесу күші....  < 92·10-9 H >  

Суы бар ыдыста жүзіп жүрген мұз кесегі еріген кездегі, судың деңгейі  <өзгеріссіз қалады.>

Суы бар ыдыста терең шахтаға түсіргенде,судың қайнау темпнратурасы...* жоғарлайды*

Суэлектростанциядағы плотинаның биіктігі 12 м, су ағынының қуаты       3 МВт. Плотинадан 1 минутта құлайтын су көлемі.   <1500 м3.>

Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула   < F= pe*g*V >

Сұйықтар мен газдарға толық батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күш тәуелді емес   <батырылған дененің пішініне.>

Сұйықтың екі қимасы аудандарының қатынасы S1:S2=5:6 айнымалы құбырмен аққандағы, ағыныны жылдамдықтарының (υ1:υ2)-ге қатынасы  <6:5>

Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы  < 8∙10-7 Дж.>

Сыйымдылығы 10-4 Ф конденсатор 0,5 секунд ішінде 500 В кернеуге дейін зарядталады. Зарядталу тогының орташа мәні * 0,1 А *

Сыйымдылығы 5 пФ тең конденсатордың энергиясы 64 кДж. Конденсатор заряды  <8∙10-4 Кл    >              

Сыйымдылығы бірдей екі конденсатор параллель жалғанған. Кернеуі 2 В әрбір конденсатордың заряды 10-4 Кл болса, батареяның сыйымдылығы  <10-4 Ф.>

Сыйымдылықтары С1= 1 мкФ, С2= 2 мкФ, С3= 3 мкФ үш конденсатор берілген. Осыларды қосып алуға болатын ең аз сыйымдылық  <6/11 мкФ>

Сымының орам ұзындығы 0,2м электрқозғалтқыш якоріндегі ток күші 20А болғанда, 1Н күш әсер етеді. Осы өткізгіш орналасқан жердегі магнит индукция <0,25Тл>

Сымының орам ұзындығы 0,2м, электрқозғалтқыш якорінің орналасқан жеріндегі магнит индукциясы 0,25Тл. 20А ток күші өткенде, орамға әсер ететін күш  <1Н>

Сыртқы кедергі 3,9 Ом болғанда тізбектегі ток күші  0,5 А, ал сыртқы  кедергі 1,9 Ом болғандағы ток күші 1 А  болса, ток көзінің ішкі кедергісі мен ЭҚК-і.<2 В; 0,1 Ом>

Тарту күші 3 кН, 6 с ішінде 100 м жол жүретін дененің қуаты <50 кВт.>

Тарту күші 6 кН трактор жер жыртқанда 1,5 м/с жылдамдықпен қозғалады. Трактордың қуаты.  <9000 Вт.>

Тартылу күштің әсерінен  стерженнің ұзындығы 80-нен 80,2 см-ге өзгерді.Стерженнің салыстырмалы ұзаруы.  <0,0025.>

Тас вертикаль жоғары лақтырылға.Тастың қозғалысына сәйкес келктін график  <

Тас құдық түбіне 4 с-те құлап түсті. Құдықтың тереңдігі (g=10m/c)    <80 м.>

Тастың салмағы 2 есе арту үшін қажетті үдеу  <а = g>

Тастың салмағы 2 есе кему үшін қажетті үдеу < a=g/2 >

Таудан сырғанап бара жатқан адам велосипедтің рамасына (шабағына) қатысты болатын күйі <тыныштық күйде. >

Таудың етегіндегі T1  және таудың басындағы Т2 ашық ыдыста тұрған судың қайнау температураларын салыстыр.  <T1 > Т2.>

Тегістеп өңдейтін станок тасының жұмыстық бетінің жылдамдығы 30м/с өңделетін деталді тасқа 100 Н күшпен қысады, үйкеліс коэффиценті 0,2. Станок двигателінің механикалық қуа<0,6 кВт >

Температура төмендегенде жартылай өткізгіштің электр кедергісі * Артады *

Температураны  200 С-тан 290 С-қа дейін өсіргенде, көлемі  83 м3  бөлмеден шығатын ауа массасы.  <3 кг. >

Температураны арттырғанда метао өткізгіштің кедергісінің өзгерісі * Артады *

Температураны жоғарылатқанда сұйықтың булану жылдамдығы....  <артады.>

Температурасы 100˚С массасы 250 г буды суға айналдырғандағы бөлінетін жылу мөлшері.  (r=2,3∙106Дж/кг)  < 575 кДж>

Температурасы 600 С, парциал қысымы 14 кПа ауа буының абсолют ылғалдылығын анықта.    < ≈ 9,1·10-2 кг/м3.>

Тең үдемелі қозғалған автомобильдің жылдамдығы 4 с уақытта  45 -тен 5 м/с-ке дейін кемиді. Автомобиль үдеуінің модулі  <10 м/с2.>

Тең үдемелі қозғалыстағы дененің жүрілген жолын анықтайтын формула:   < S= υot+ar2/2 >

Теңүдемелі қозғалыс қисықсызықты болып саналады, егер  <жылдамдық векторы тек қана бағытпен өзгерсе>

Тербеліс жиілігінің артуымен   <сыйымдылыќ кедергісі кемиді, индуктивтілік кедергі артады.>

Тербеліс көзі x=0 нүктесінде орналасқан. Толқындағы нүктелердің тербелісі суретте көрсетілген. x1=2 м және х2=5 м нүктелер тербелісінің фазалар айырмасы * 3π/2 *

Тербеліс периоды 24 с, бастапқы фазасы нөлге тең нүктенің ығысуы тепе-теңдік қалыптан синус заңымен тербеле бастаған соң амплитуданың жартысына тең болу уақыты * 2 с *

Тербеліс теңдеуі х=0,02cos( 4πt+π/6 ) сызықтық жиілігі * 2 Гц *

Тербелмелі контур  1/5π·108Гц резонанстыќ жиілікті  катушкадан жјне сыйымдылыєы С конденсатордан тўрады. Резонанс кезіндегі индуктивтілік кедергісі 0,5 кОм-єа теѕ. Конденса < 50 пФ. >

Тербелмелі контур ν резонанстық жиілікті  конденсатордан және индуктивтілігі L катушкадан тұрады. Резонанс кезіндегі сыйымдылық кедергісі Xc болса. Катушка индуктивтіліг < L = Xc/2πν>  

Тербелмелі контур катушкадаєы ток күші  i = 4∙10-2 sin 104 t  теңдеуі бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы 40 мкДж болса, катушканың индуктив <0,05 Гн.>

Тербелмелі контур катушкасы арќылы ґтетін ток күшінің өзгеріс заңы: i = 0,4 sin 106 t   Контур конденсаторының сыйымдылығы 200 пФ болса, катушка индуктивтілігі  <5 мГн.>

Тербелмелі контур катушкасыныѕ индуктивтілігін 25%-єа, ал конденсатор сыйымдылыєын 5 есе артырса, онда контурдыѕ резонанстыќ жиілігі   < 60%-єа кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылыєы 15 есе кем таєы бір конденсаторды тізбектей жалєаса, контурдыѕ резонанстыќ периоды    <75%-єа кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторына сыйымдылыєы 3 есе артыќ таєы бір конденсаторды параллель жалєаса, контурдыѕ резонанстыќ жиілігі   <  2 есе кемиді. >

Тербелмелі контур конденсаторыныѕ пластиналарындаєы заряд  t уаќыт ґткенде q = 4∙10-9 cos102  πt теѕдеуі бойынша ґзгереді. t = 0,001c с уаќыттаєы катушка арќылы ґткен ток кїші  <0.>

Тербелмелі контур конденсаторыныѕ сыйымдылыєын 60%-єа артты, катушка индуктивтілігін 40 есе кемітсе, контурдыѕ резонанстыќ периоды   <  80%-єа кемиді.>

Тербелмелі контур конденсаторының пластиналарындаєы заряд  t уаќыт өткенде  q = 10-3 cos4,4·10²tтеңдеуі бойынша өзгереді.  Катушкадағы магнит өрінің максмал энергисы <0,02  25∙10-6  Ф.>

Тербелмелі контурға сәйкес келетін схема * =¦з *

Тербелмелі контурда өтетін энергия түрленулері / Электр өрісінің энергиясы магнит өрісі энергиясына /

Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығың 4 есе арттырса, контурдағы еркін электротербелістердің периоды  <2 есе артады>

Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне дейін көтереді. Тасты көтеруде атқарған жұмысы    <45 кДж>

Тереңдігі 5 м судағы көлемі 0,6 м3 тасты судың бетіне көтергендегі істелген жұмыс (ρт = 2500 кг/м3; ρсу = 2500 кг/м3; g = 10 м/с2) <45 кДж>

Термодинамикалық жүйеге Q = 2000 Дж жылу мөлшері берілген. Егер  А = 500 Дж жұмыс жасаса, онда жүйснің ішкі энергиясы. <2,5  кДж-ге артады.>

Термодинамиканың екінші заңы: <2) Табиғатта ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда, салқын денеден ыстық денеге жылу берілу  процесі болуы мүмкін емес.>

Термоэлектронды эмиссия дегеніміз  < жеткілікті жоѓары температурада электрондардыњ металдан ±шып шыѓу ќ±былысы. >

Техникалық құрғыларда, оның ішінде электр қозғалтқыштарда ток жүріп тұрған өткізгішке әсер етуші күштерді есептеу үшін қолданылатын заң  <Ампер заңы>

Тізбек бөлігіне арналған  Ом заңының тұжырымдамасы ...<тізбектің бөлігіндегі ток күші – осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционал да, откзгш кер>

Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласы ...  < I=U/R >

Тізбекте тұрақты электр тогы жүріп тұру үшін қажетті емес шартты көрсетіңіз / Тізбекте конденсатордың болуы /

Тізбектегі кернеу гармоникалыќ заѕ бойынша ґзгереді: u = 300 cos 157 t Кернеудіѕ тербеліс периоды  < 0,04 с.>

Тізбектегі ток кїші гармоникалыќ заѕ бойынша ґзгереді: I = 0,5 sin 1256 t  Ток кїшініѕ тербеліс жиілігі    <200 Гц.>

Тізбектегі электр зарядының орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын физикалық шама. <кернеу.>

Тізбектей қосылған  12 мкФ және 40 мкФ  екі конденсатордың жалпы сыйымдылығы.... <9,2 мкФ.>

Тізбектің толық кедергісін анықта, егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет). <3 Ом.>

Тізбектің толық кедергісін анықта,егер  R1 = 6 Ом, R2 = 6 Ом болса (сурет). <12 Ом.>

Тік жоғары 44м/с жылдамдықен лақтырылған дененің 100м биіктікке көтерілу уақыты  (g=10m/c)    <4,4 с.>

Тік жоғары лақтырылып, 8с-тан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі (g=10m/c)     <80 м.>

Тік ұшақ 200 км түзу ұшып,  900  бұрышқа бұрылып,тағы да   150 км ұшты. Тік ұшақтың жолы мен орын ауыстыруы   <350 км; 250 км.>

Тікұшақ горизонталь ұшу барысында оңтүстікке 12 км, содан соң шығысқа тағы 16 км ұшты. Тікұшақтың жолы мен орын ауыстыруы <28км, 20км>

Тістегіш пен шегені жұлғанда, тістегіштің айналу осінен шегеге дейінгі арақашықтығы  2 см, қол түсіретін күштің нүктеге дейінгі қашықтығы 16 см. Егер қол <1,6 кН>

Ток көзінен ажыратылған және диэлектрик өтімділігі ε=4, сұйық диэлектрикпен иолтырылған конденсаторда W... * 4W *

Ток күші 2 А, магнит ағыны 4 Вб контурдың индуктивтілігі   <2 Гн>

Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны  <12 Вб.>

Ток күші 3 А,индуктивтілігі 4 Гн контур арқылы өтетін магнит индукциясының ағыны  <12 Вб.>

Ток күші 30 мкА. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 нс ішінде өтетін электрондар саны  (е =1,6∙10-19Кл)   < ≈ 2.105 >

Ток күші 4 есе артқанда, кедергісі тұрақты резисторда уақыт бірлігінде бөлініп шығатын жылу мөлшері    <16 есе артады>

Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы  <16 есе артады.>

Ток күші 4 есе артса контурдың магнит өрісінің энергиясы  <16 есе артады.>

Ток күші 4А контурдағы магнит ағыны 2В болса контурдың индуктмвтілігі * 0,5Гн*

Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы   <25 есе артады.>

Ток күші 5 есе артса, контурдың магнит өрісінің энергиясы  <25 есе артады.>

Ток күші 5А , 110 В кернеуге арналған қыздырғыш элементтің кедергісі.  <22 Ом.>

Ток күші тең <өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында тасымалданатын электр мөлшерінің сол уақыт аралығының қатынасына>

Ток күші тұрақты 2А. Егер кедергісі 10 Ом-нан 5 Ом-ға дейін кемитін болса, онда қуат   <2 есе кемиді.>

Ток күшін анықтайтын өрнек   < I=q/t >

Ток күшінің өлшем бірлігі:  <Ампер.>

Толқын көзі 4 мин уақытта 15 м/с жылдамдықпен 1200 тербеліс жасайды. Толқын ұзындығы <3 м.>

Толқын көзінің тербеліс жиілігін 2 есе арттырса, ауада таралатын дыбыс толқынының ұзындығы * 2 есе кемиді *

Толқын ұз-ғы 1,6·10-8 м сәуле фотонның импульсі * 4,14·10-26 кгм *

Толқын ұзындығы 0,5 мкм жарықтың бірінші дифракциялық максумумы нормальға 300  бұрышпен байқалады. Дифракциялық тордың периоды * 10-6 м *

Толқын ұзындығы 2 есе арттырса, дыбыс толқынының ауадағы таралу жылдамдығы * Өзгермейді *

Толқын ұзындығы 450 нм сәуле әсерінен мыста фотоэффект байқалама? / E= 2,8 эВ. Фотоэффект байқалмайды /

Толқын ұзындығы ең қысқа сәуле шығарулар * рентген сәулелері *

Толқындар көзінің тербелуінің теңдеуі x=2sin 100πt. Тербелістердің ортада таралу жылдамдығының модулі 200 м\с. Толқын ұзындығы * 4м *

Толық тоқтағанға дейінгі 1 км жол жүрген, қону жылдамдығы 80 м/с ұшақтың, тежелу кезіндегі үдеуі <3,2 м/с2.>

Төмен 0,8 м/с2 үдеумен қозғалатын лифт еденіне массасы 70 кг адамның түсіретін күші  <644 Н>

Төменде келтірілген өлшем бірліктердің ішінде қысымның өлшем бірлігіне жатпайтыны ...  < Н. >

Траектория дегеніміз...  <дене қозғалып бара жатқан сызық.>

Транзисторлы генератордың тербелмелі контурында пайда болатын тербеліс * Еркін тербеліс *

Түзу сызық бойымен бірінші автомобиль ν жылдамдықпен, екіншісі -ν жылдамдықпен қозғалса, салыстырмалы қозғалыс жылдамдық модулі <2ν>

Түзу сызықты қозғалған дененің үдеуі  3-6-9-12u and 2-4-6-8t    <1,5 м/с2.>

Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқы...< кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.>

Тұйықталған троектория бойымен ауырлық күшінің жұмысы  <0>

Тұрақты 2 А ток өтетін өткізгіштің кедергісін 10 Ом-нан 5 Ом-ға дейін кемітсе, ондағы бөлінетін қуат * 2 есе азаяды *

Тұрақты 2 м/с2 үдеумен қозғалған автомобильдің жылдамдығы 20 м/с-қа жеткенге дейінгі жүрген жолы <100 м.>

Тұрақты интерференциялық көрініс шығарып алу үшін қажетті емес шарт:E) Тербеліс амплитудалары бірдей болуы керек.

Тұрақты көлемімен нақты пішіні болмайтын күй:   <тек газ.>

Тұрақты магнит айналасындағы магнит индукция сызықтарының орналасуы дкса * NS↑ (2) *

Тұрақты температурада ауадағы су буы молекулаларының тығыздығын арттырғанда олардың парциал қысымы  <артады>

Тығыздығы 1000 кг/м3 сұйықтықтың ішіндегі, 200 мм тереңдіктегі қысымы.  <2000 Па.>

Тығыздығы 2500 кг/м3 дене суға толығымен батырылған. Осы дененің үдеуі   <6 м/с2.>

Тығыздығы 2700 кг/м3 дене

Тыныштық күйден ν жылдамдыққа дейін қозғалатын автомобиль двигательі 1000Дж жұмыс атқарады. ν жылдамдықтан 2 ν жылдамдыққа жету үшін двигательдің атқаратың<3000 Дж>

Тыныштықтан еркін түскен дененің 1 с және 2 с у-тан кейінгі жолд қат-сы * 1/4 *

Үздіксіз режимде жұмыс істейтін гелий-неон газлазеры қуатын 40 мВт-қа жеткізіп, толқын ұзындығы 630нм монохраматты жарық саулесін береді.Лазер 1 с ішінде шығаратын ф <1,3∙1017.>

Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты / 2с /

Үйкеліс коэффиценті 0,3 болатын дененің тежелу кезіндегі үдеуі  (g=10)  <3m/c>

Үйкеліс коэффициенті  0,46, массасы 20 кг жүкті көлбеулік бұрышы  300 жазықтық бойымен  0,6 м/с2 үдеу бере тартса, қозғалыс бағытымен әсер ететін күштің<≈200 Н>

Үйкеліс коэффициенті 0,2 дене, көлбеулік бұрышы 300 көлбеулік жазықтық бойымен 2 с сырғанай түседі. Дененің көлбеу жазықтық табанындағы жылдамд<6,54 м/с.>

Үйкеліс күші тұрақты болған жағдайда автомобиль жылдамдығы мен қуатының арасындағы байланыс  < N = Fu>

Ұзындығы  6 м  өткізгіштің кедергісі 3 Ом. Ұзындығы 10 м дәл осындай өткізгіштің   кедергісі.  <5 Ом.>

Ұзындығы 0,6 м жіп 1800 Н күшке шыдайды. Жіпте массасы 3 кг тас айналуда. Гаризанталь жазықтықта жіп үзілмейтіндей тасты айналу жиілігі (g = 10м/с2) <5 Гц>

Ұзындығы 0,6 м көлбеу жазықтықпен 20 см биіктікке 400 г жүкті бірқалыпты көтеру үшін 2,5 Н күш әсер етілсе, көлбеу жазықтықтың ПӘК-і <53 %.>

Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5 м  биіктікке көтереді. Бұл кезде жұмыстан  < ,ұтыс  жоқ.>

Ұзындығы 10 м  көлбеу  жазықтық бойымен  жүкті 5м  биіктікке көтереді. Бұл кезде күштен  <2 есе ұтыс аламыз.>

Ұзындығы 100 м көлденең қимасының ауданы 2 мм2  меншікті кедергісі  0,028 мкОм .  м амоний өткізгіштің кедергісі    < 1,4 Ом.>

Ұзындығы 10м  көлбеу бойымен жазықтық бойымен жүкті 5м биіктікке  көтерді. Бұл кезде орын ауыстырудан  ,<2 есе ұтыламыз.>

Ұзындығы 160 см математикалық маятниктің 10 тербеліс жасайтын уақыты  < 8 π c >

Ұзындығы 2 м көлбеу жазықтықтан сырғанап түскен арбашаның жолдың соңындағы жылдамдығы 4 м/с. Осы арбашаның үдеуі  <4 м/с2.>

Ұзындығы 2,5 м математикалық маятник 40π секунд уақытта жасайтын тербеліс саны  <40.  >

Ұзындығы 200 м поезд 36 км/сағ жылдамдықпен ұзындығы 400 м көпірді жүріп өту үшін кеткен уақыт <1 мин.>

Ұзындығы 200 м поезд бірқалыпты 10 м/с жылдамдықпен қозғалып, ұзындығы 300 м тоннельден толық шығуына кеткен уақыт  <50 с.>

Ұзындығы 20см және массасы 4г горизонталь орналасқан. Өткізгіш бойымен 10А ток өткенде ауырлық күші Ампер күшімен теңгерілетіндей ет    <20 мТл>

Ұзындығы 30 м жүгіру алаңында спортшы 2,5 м/с2 үдеумен жүгірді, содан соң бірқалыпты қозғалады. 100 м қашықтықтағы спортшының уақыты  <8,6 с>

Ұзындығы 30 см серіппе 22 см-ге дейін сызылған, серіппенің ұзындығын 1см кішірейту үшін 0,2 кH күш қажет.Серіппенің потенциалдық энергиясы   <64 Дж >

Ұзындығы 30 см серіппені 40 см-ге жеткізіп созды. Серіппені 1 см-ге созу үшін 5∙105 Н күш жұмсалады. Созылған серіппенің потенциялдық энергиясы * 250 кДж *

Ұзындығы 40 см математикалық маятник жібін, тағы 120 см-ге  ұзартсақ, оның тербеліс жиілігі  <2 есе кемиді.>

Ұзындығы 40 см, вертикальмен 600 жасай горизанталь жазықтықта шеңбер сызатын жіпке ілінген массасы 100 г шардың кинетикалық энергиясы   < 0,3 Дж >

Ұзындығы 5 м дыбыс толқынының ауадағы жиілігі(ауадағы дыбыс жылдамдығы;340) <68 Гц.>

Ұзындығы 5 м, көлденең қимасы 100 см2 болат бөренені көтергіш кран горизонталь жатқан күйінен 12 м биіктікке көтергендегі пайдалы жұмысы…<≈47 кДж>

Ұзындығы 50 м және көлденең қимасының ауданы 200 мм2  мыс сымға 600 Н жүк салғанда абсолют ұзаруы.     (Е=130ГПа)  <1,15 мм.>

Ұзындығы 50 м таудан бала шанамен 20 с түсіп тоқтағанға дейін горизонталь жолмен 25 м жүргендегі шананың үдеуі  <0,5 м/с2.>

Ұзындығы 60 см математикалық маятник жібін, 45 см-ге  кемітсек, оның тербеліс периоды  <50%-ке кемиді.>

Ұзындығы l, көлденең қимасының ауданы S мыс өткізгіштің кедергісі R болса, мыстың меншікті кедергісі ...  < SR / l   >

Ұзындығы l, массасы m, горизонталь бағыттағы жіңішке екі жіпке ілінген өткізгіш, индукциясы вертикаль төмен бағытталған магнит өрісінде орн< B=mgtgφ/Il >

Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдың    < P = P0. >

Ұзындығы ι , ал көлбеулік бұрышы α көлбеу жазықтықтың бойымен сырғанаған дененің көлбеу жазықтықтың соңғы нүктесіндегі жылд. / υ = √ 2gι(sinα-μcoα) /

Ұзындығы λ, υ жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула  < ν = υ/λ >

Ұзындықтары 800 м және 200 м екі поезд бір-біріне қарама-қарсы 72 км/сағ және 108 км/сағ жылдамдықтары мен өзара параллаель темір жолда  қозғалып келеді. Бірінші поездың  <20с >

Ұзындықтары бірдей,бір материалдан жасалған екі өткізгіштің кедергілері мынадай 1 : 2. Өткізгіштердің массаларының қатынасы <m1=2m2.>

Ұзындықы 0,2 м өткізгіш, индукциясы 0,6 Тл магнит өрісінде 15 м/с жылдамдықымен  орын ауыстырады. Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 0,9 В болса, оның жылдамдықы мен<300.>

Ұзындықы 25 см өткізгіш, 5 м/с жылдамдықымен магнит өрісінде, магнит индукция векторына перпендикуляр бақытта қозқалады.  Өткізгіштегі магнит индукциясының ЭҚК-і 1,5 В б <1,2 Тл.>

Ұзындықы 40 см өткізгіш, индукциясы 0,5 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 600 бұрыш жасай қозқалады.  ЭҚК-і 1,732 В болса, өткізгіштің <36 км/сақ.>

Ұзындықы 50 см өткізгіш, индукциясы 0,4 Тл магнит өрісінде, магнит индукция векторымен 300 бұрыш жасай, 18 км/сақ жылдамдықпен қозқалады.   <0,5 В.>

Ұшақ  радиусы R=255 м «өлі тұзақ» жасап жүр. Ұшқыш креслосына бекітілген белдігіне асылып қалмас үшін,тұзақтың ең жоғарғы нүктесінде ұшақтың ие  <≈ 50 м/с.>

Ұшақ 216 км/сағ. жылдамдықпен ұшып,сосын 20 с уақыт бойы   9 м/с2  үдеумен қозғалады. Ұшақтың  осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтықтығы...  <3000 м.>

Ұшақтың ауаға қатысты жылдамдығы 900 км/сағ. Егер қуалай соққан желдің жылдамдығы 50 км/сағ болса, ұшақтың Жерге қатысты жылдамдығы  <950 км/сағ>

Ұшақтың ұшуына қарсы жұмыс атқаратын күштер   <ауырлық және ауаның үйкеліс күші.>

Ұштарындағы кернеуі 5 В өткізгіштен 100 Кл  заряд өтті. Токтың жұмысы.  <500 Дж.>

Ұшу жылдамдығы 2340 км/сағ, дыбыс жылдамдығынан жоғары ұшатын ұшақтың тарту күші 220 кН болғандағы двигателдерінің қуаты  <143 М Вт>

Ұшының ауданы 0,0003см2 ине күй табақ инесі ойнағанда 0,27 Н күш түсіреді. Иненің түсіретін қысымы  < 9 МПа>

Фтор ядросында 19 бөлшек бар, олардың 9-ы протон. Ядрода нейтрон мен электрон саны <10 нейтрон және 9 электрон>

Футбол добының, массасы хоккей шайбасының массасынан 3 есе көп, жылдамдығы 3 есе кем, болса кинетикалық энергияларының қатынасы Wф /Wш   <1/3>

Футболшы  футбол алаңында солтүстікке қарай 40 м, сосын 10м шығысқа, одан 10 м оңтүстікке, сосын 30 м шығысқа жүгіріп өтті. Футболшының толық   <50 м.>

х0= 0 графигіндегі координата мен жолдың түзу сызықты бірқалыпты қозғалысы >сәйкес келеді<

Халықаралық бірліктер жүйесінде 1 Дж * 1 кг·м2/с2 *

Цилиндр ыдыстың түбі мен қабырғасына түсетін қысым күші бірдей болу үшін R радиусты ыдысқы құйылатын судың биіктігі * h = R *

Шағылған сәуле түскен сәулемен 500 бұрыш жасау үшін сәуленің түсу бұрышы  < 250 >

Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні   <36 Ом>

Шамасы 12 Ом үш бірдей кедергі берілген олардың көмегімен алынатын кедергінің мәні  <4 Ом.>

Шамда көрсетілген ток күші  0,25 А  және кернеуі 6 В. Шамның қуаты. <1,5 Вт.>

Шамның қылсымындағы ток күші 0,3 А, кернеуі 6 В. Шамның кедергісі    <20 Ом.>

Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 10 В, ол шам қылының кедергісі ...  <5 Ом.>

Шаңғышы көлбеу жазықтық табанындағы 15 м/с  жылдамдығымен, жолдың қалған бөлігін 20 с уақытта сырғанайды. Шаңғышының қармен сырғанау коэффици<0,075>

Шаңғышы тыныштық күйден 0,5 м/с2 үдеумен таудан сырғанайды, 20с уақыт өткен соң 2 м/с2 үдеумен тежеле бастайды. Толық тоқтағанда дейінгі шаңғышының тежелу қашықтығы <25 м>

Шатырдан құлаған мұз жолдың бірінші бөлігін 2 с ұшып өтті. Мұздың жерге дейінгі ұшу уақыты (g = 10 м/с2) <2,82 с.>

Шегені  3м/с жылдамдықпен қабырғаға қаққан массасы 0,4 кг балғаның кинетикалық энергиясы  <1,8 Дж.>

Шексіз ортада центрлерінің арақашықтығы 20см екі шар орналасқан. Көлемдері 20см3 және 40см3, ал тығыздықтары 1000кг/м3 және 2000кг/м3 ос… <27 пН.>

Шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалыс деп < жылдамдық модулі өзгермейтін, ал траекториясы шеңбер болатын қозғалыс.>

Шеңбер бойымен қозғала отыра ұзындығы 109 км жолды автомобиль екі рет жүріп өтті. Автомобильдің жүрген жолының ұзындығы, орын ауыстырудың модулі <218 км; 0.>

Шеңбер бойымен қозғалыстағы сызықтық және бұрыштық жылдамдықты байланыстыратын формула:   < υ = ωR  >

Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, онда оның центрге тартқыш үдеу <16 есе артады>

Шолпан бетіндегі температура 750 К және атмосфералық қысым 9120 кПа... * 64,4 кг/м *

Шолпанның орташа тағыздығы 5200 кг/м3, радиусы 6100 км. Шолпан бетіндегі еркін түсу үдеуі (G = 6,67·10-11Н·м2/кг2)   < 8.8 m/c >

Штангист  штанганы көтергенде 2 с-та 5 кДж жұмыс жасайды. Осы кезде қуат. <2,5 кВт.>

Шығыны  20 л/с болу үшін ,радиусы 15 см түтікшеде қозғалған сұйықтықтың  жылдамдығы   <28,3 см/с.>

Шынжыр табанының ауданы 1,5 м2 массасы 60 т  танктың Жерге түсіретін қысымы  <4·105 Па.>

Шыны таяқшамен денені үйкегенде 5·1010  электроннан айырылды. Таяқшадағы электр заряды (e = - 1,6-19Кл   <8 · 10-9 Кл>

Шыны түтік 0,68м тереңдікке суға батырылғанда, бір жағындағы жабылған пластинка түсіп қалу үшін, түтікке құйылған сынаптың биіктігі   <0,05м>

Ыдыста газ берілген. Егер оның  молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы 500 м/с,ал көлемі 1 л,газдың массасы 5 г болса, онда молекулал <4,2·105 Па.>

Ыстық пен суық судың қайсысында диффузия құбылысы тезірек жүретінің анықта  <ыстық суда.>

Эбонитті таяқшаны үйкегенде 5·1010  электрон пайда болды. Таяқшаның электр зарядын анықта  <-8 · 10-9 Кл>

Электр  пешінің қуаты 600 Вт. Пеш 5 мин жұмыс істегенде жұмсалатын  энергия.  <18∙104 Дж>

Электр заряды  +2е  су тамшысынан, заряды -3е кішкентай тамшы бөлінді. Тамшының қалған бөлігіндегі электр заряды  <+5е.>

Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшы екі (бірдей) тең тамшыларға бөлінді. <q1 = q2 = -1 нКл>

Электр заряды q1=2нКл су тамшысы, заряды q2 = - 4 нКл су тамшысымен қосылды. Пайда болған тамшысының заряды   <-2нКл.>

Электр зарядының сақталу заңының математикалық формуласын көрсет.  < q1 + q2 + q3 + …= const>

Электр кедергісінің өлшем бірлігі: <Ом.>

Электр қуаты 36 Вт, 12В кернуге есептелінген шамдағы ток күшін анықта  <3 А>

Электр қуатының өлшем бірлігі  <1 Вт.>

Электр қуатының формуласы  <IU>

Электр қыздырғышы кернеуі 220 В желіге жалғанған. Қызған қыздырғыштың спиралінің кедергісі 55 Ом. Спиральдағы ток күшінің мәні   <4 А>

Электр өріс кернеулігінің формуласы  < Ē = F/q >

Электр өрісі суперпозиция ұстанымының математикалық формуласын көрсетіңіз. < Ē = Ē¹+Ē²+… >

Электр өрісіндегі кернеулік сызықтары бойымен бағытталған потенциал  <кемиді.>

Электр өрісінің  оң заряд орын ауыстырғанда жасаған жұмысының зарядқа қатынасы... <Электр өрісінің потенциалы.>

Электр өрісінің күштік сипаттамасы   <кернеулік .>

Электр өтімділігі 1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2∙103 В/м нүктедегі электр өрісі энергиясының тығыздығы  <2,65∙10-5 Дж/м3.>

Электр өтімділігі ε=1,5 ортадағы электр өрісінің кернеулігі 2·103 В/м нэөэт * 2,65*10-5 Дж/м *

Электр плиткасы кернеуі 220 В желіге қосылғанда оның спиралі арқылы секундына 30 Кл заряд ағып өтсе, плитканың атқаратын жұмысы * 6,6 кДж *

Электр сыйымдылығы  0,8 мкФ конденсатордың электр өріс кернеулігі 1000 В/м. Егер оның астарларының арасындағы ара қашықтық 1 мм болса,онда ко <4·10-7 Дж.>

Электр сыйымдылығы  С=10 мкФ, U=10 В кернеуге дейін зарядталған конденсатордың электр өрісінің энергиясы.  <0,5 мДж.>

Электр сыйымдылығы 20 мкФ конденсатор 300 В кернеуге дейін зарядталғын. Оның ішіне шоғырланған энергияны анықтаңыз * 0,9 Дж *

Электр сыйымдылығы 250 пФ ауа конденсаторы, кернеуі 100 В тұрақты ток көзіне қосылған. Егер пластиналар арасындағы кеңістікті  диэлектрлік ε=20 <K20 есе өседі.>

Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  параллель қосылғаны  <Тек  2 және 3 шамдар.>

Электр тізбегінде төрт электр шамы қосылған (сурет). Бұлардың ішінде  тізбектей қосылғаны  <1 және 4.>

Электр тізбегіндегі ток күші 2 А тең. Электр шамының кедергісі 14 Ом, шамның кернеуі ... <28 В.>

Электр тогы жұмысының формуласы: A= I²Rt

Электр тоғының қуатын анықтайтын формула < P = UI >

Электрленген өткізгіште еркін зарядтардың  орналасуы...  <1) Өткізгіштің бетінде.>

Электролиз кезінде тізбектеп жалғанған екі ваннаның біріншісінде 39 г цинк,... * 3 *

Электролит арқылы ∆t уақыт аралығында кернеу U болған жағдайдағы өтетін ток күші I. Электродта бөлінетін зат массасы m-ді... / тек қана I мен ∆t /

Электролит ерітіндісі арқылы ток жүргенде электр тог-да бай-тын ә-лер * Жылулық, химиялық, магниттік *

Электролиттерге Ом заңын қолдануға бола ма / Болады /

Электромагниттік толқынның біртекті ортадан вакуммге өткенде... <жиілігі өзгермейді, жылдамдығы артады, толқын ұзындығы артады. >

Электромагниттік толқынның вакуммнен біртекті ортаға өткенде... < жиілігі өзгермейді, жылдамдығы кемиді, толқын ұзындығы кемиді. >

Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада - 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы <2·108 m/c>

Электрон біртекті электр өрісінде кернеулік сызықтар бойымен, үлкен потенциал нүктесінен кіші потенциал нүктеге өткенде, оның жылдамдығы <артады.>

Электрон зарядының потенциалға көбейтіндісіне тең физикалық шама   <энергия.>

Электрон мен нейтронның заряд таңбалары  <электрон — теріс, нейтрон бейтарап.>

Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ. Фотоэ/дың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1эВ=1,6, m=9.1) * 1,8∙1015 Гц *

Электронның электр заряды  <-1,6  · 10-19 Кл>

Электропар машинасындағы энергияның түрленуі   <механикалық энергия электр энергиясына айналады>

Электрплитаның күйіп кеткен сымын жөндегенде, оның біршама қысқарғаны анықталды. Осы кезде электрплитаның бөліп шығаратын жылу мөлшері  <артады>

Элементар бөлшектерді тіркемейтін құрал / Электрометр /

Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 20 кГц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы <5,9 см.>

Юпитердің массасы Жердің массасынан 317 есе артық, ал радиусы жер радиусынан 11 есе артық. Юпитердегі еркін түсу удеуі   <26,2

Ядролық реакцияның энергетикалық шығуы дегеніміз <ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі тыныштық энергияның айырмашылығы>

Ядросында бір протоны бар атом, бір электроннан айырылса, бұл бөлшек  <С) сутек ионы>

СкачатьРазмер файла
Скачать этот файл (4285_shporgalka_ent_po_fizike_bankreferatov.kz.doc.zip)Шпоргалка - Физика КАЗ (1000-1500)81 Kb
 
16.01.2016 19:05